logo
"Czas (nie tylko) na country" w Radiu WNET - 27.02.2019"Czas (nie tylko) na country" w Radiu WNET - 27.02.2019"Czas (nie tylko) na country" w Radiu WNET - 27.02.2019
Józef Krzysztof Oraczewski
Dziś w sztuce liczy się prosty pomysł i intelektualne, a nie emocjonalne do niej podejście. Jednak energia musi być w sztuce obecna – na tym koncentruję się w swoich obrazach i instalacjach.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!