logo
Ulotność uwieczniona - wystawaUlotność uwieczniona - wystawaUlotność uwieczniona - wystawa
Józef Krzysztof Oraczewski
Dziś w sztuce liczy się prosty pomysł i intelektualne, a nie emocjonalne do niej podejście. Jednak energia musi być w sztuce obecna – na tym koncentruję się w swoich obrazach i instalacjach.
Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji