logo

Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński

Twórczość Pana Józefa Krzysztofa Oraczewskiego – jednego z cenionych na świecie współczesnych malarzy – i jego zasługi w dziedzinie działalności społecznej przynoszą zaszczyt Powiatowi Mińskiemu, na terenie którego Artysta mieszka i aktywnie działa.
Prowadzona przez niego z dużym zaangażowaniem Fundacja „Skrzydlaci wśród nas” należy do najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w Powiecie Mińskim. W ramach działań na rzecz Fundacji Pan Oraczewski jest gospodarzem „Czerwcowego Ogrodu Sztuk” – cennej inicjatywy kulturalno – charytatywnej, która wpisała się już w kalendarz imprez w Powiecie Mińskim.
Pan Oraczewski działa również na rzecz budowania lokalnych relacji pomiędzy światem gospodarczym i światem sztuki, współpracując z przedsiębiorcami skupionymi w Forum Gospodarczym Sulejówek.

Jego społeczna i twórcza aktywność przynosi Powiatowi Mińskiemu wiele korzyści, dlatego też samorząd powiatowy chętnie podejmuje współpracę z Fundacją „Skrzydlaci wśród nas” i Panem Oraczewskim w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, a sam Artysta został wyróżniony przyznaniem Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2009” w dziedzinie kultury i sztuki.

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji