logo

Czerwcowy ogród sztuk – Sulejówek

Po raz czwarty w Sulejówku miało miejsce ważne wydarzenie artystyczne pt. Czerwcowy Ogród Sztuk, zorganizowany przez wybitnego artystę malarza i mieszkańca naszego miasta Józefa Krzysztofa Oraczewskiego. O artyście i jego dokonaniach twórczych piszemy więcej obok. Tu skupimy się na samej imprezie. Znalazła się ona an stałe w wielu kalendarzach osób z pierwszych stron gazet jako miejsce, gdzie nie tylko wypada, ale należy wręcz być.

Otrzymanie zaproszenia na nią stało się już swego rodzaju nobilitacją.

Tegorocznej gali patronowali: Marszałek Sejmu RP J. Oleksy, Minister MSWiA R. Kalisz, Wojewoda Mazowiecki L. Mizieliński i Burmistrz Sulejówka W. Chachulski. Wśród wielu firm, które pomagały w organizacji tego przedsięwzięcia było również Forum Gospodarcze w Sulejówku i jego członkowie.

O godzinie 17:00, rozpoczynając imprezę, na specjalnie przygotowane na tę okazję maszty wciągnięto trzy flagi: Państwową, Unii Europejskiej oraz Sulejówka.

Wydarzenie artystyczne rozpoczął występ młodzieżowej orkiestry szkoły muzycznej w Sulejówku.

Wśród elity polskiej kultury, którzy uświetnili to wydarzenie artystyczne, kulturalne i społeczne swoją osobą i występami byli Cezary Pazura, Wojciech Siemion, Krystyna Sienkiewicz, Emilian Kamiński, Marek Frąckowiak, Tomasz Marzecki i wielu innych.

Ze specjalnym recitalem na tę okazję wystąpił Waldemar Kocoń, Studio Piosenki Grażyny Alber, a również, co może być dla wielu niespodzianką, znany sportowiec i olimpijczyk Andrzej Supron.

Swymi występami artystycznymi raczyli też gościć Włodzimierz Nahorny, Waldemar Kurpiński, Henryk Alber, Sylwia Kubiak, Danuta Stankiewicz i Aleksander Nowacki, wspomagani czasem przez członków naszego stowarzyszenia.

Wejście do ogrodu domu K. Oraczewskiego, gdzie miała miejsce ta plenerowa impreza, prowadziło przez szpaler pochodni i lamp oliwnych, które swym światłem eksponowały dzieła sztuki współczesnej.

Na końcu drogi wszystkich gości witali gospodarz wraz z małżonką.

Jednym z elementów było zbieranie środków na wsparcie ośrodka wychowawczo opiekuńczego w Hellenowie. Kwestarzami byli burmistrz W. Chachulski, radna E. Krzak i sekretarz miejskiego urzędu K. Rudnicka.

Gośćmi imprezy były znakomitości świata polityki z Sejmu, Rządu i Kancelarii Prezydenta RP, sztuki, kultury fizycznej, mediów i finansów, w tym najbardziej aktywni gospodarczo i społecznie mieszkańcy Sulejówka.

Imprezy jak ta mają jeszcze jeden szczególny wymiar. Są ważnym miejscem, gdzie inicjuje się wiele istotnych działań gospodarczych. Przy jedzeniu i chwili odpoczynku od codziennych problemów można spokojnie pomyśleć o przyszłości tak firmy jak i działalności społecznej. To miejsce, gdzie lobbuje się za wielu istotnymi sprawami. To nowy wymiar gospodarki związany z historycznymi przemianami społecznymi, jakich jesteśmy świadkami. Tylko w takich miejscach można spotkać równocześnie kliku prezesów centralnych banków oraz prominentnych działaczy gospodarczych, samorządowych i administracji państwowej.

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Czerwcony Ogród Sztuk

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji