logo

Jacek Macyszyn – Muzeum Wojska Polskiego

Pan Krzysztof Oraczewski należy do pokolenia współczesnych twórców, którego obrazy i instalacje znane są nie tylko w Polsce ale również poza granicami kraju.

Zaskakuje zarówno wyborem tematyki jak i formy. Jego obrazy pełne ekspresji znane są nie tylko w Europie ale i w świecie.

Można je było oglądać obok prac takich artystów jak Tadeusz Kantor, Józef Szajna w Muzeum Bochum w Niemczech. Dużym artystycznym wydarzeniem były między innymi wspólne prezentacje prac  razem z dziełami Andreasa von Weizackera czy działo „Drzewo Życia” w Muzeum Herclija w Izraelu.

Interesującymi w swym przesłaniu są  również jego obrazy z cyklu skrzydlaci, w którym w sposób alegoryczny nawiązuje do ofiary złożonej na ołtarzu Ojczyzny przez młode pokolenie Polaków – „Kolumbów” – podczas Powstania Warszawskiego. Ten zamysł artysty, zobrazowania czystej energii – ludzkiego działania pozwalającego jak w „Odzie do młodości” A. Mickiewicza, wzlatywać ponad horyzonty, pokonywać wszelkie przeciwności, jest swoistego rodzaju pomnikiem oddającej szacunek przeszłości. To ta energia młodości była nie tylko siłą sprawczą bohaterstwa i ofiary, ale pozwoliła także budować wszystko od nowa.

Pojawiające się więc w pracach artysty obrazy – to czysta ludzka energia pobrzmiewająca niekiedy szumem husarskich skrzydeł to znów błyskami wybuchów powstańczego zrywu ta wizja powstania, różniąca się od typowego obrazowania wysiłku zbrojnego, koncentruje się na tym co ulotne i nieuchwytne. To nic innego jak wejście w duszę człowieka, dla którego tradycja wolności i niepodległości ma najistotniejsze znaczenie.

Patrząc na twórczość Krzysztofa Oraczewskiego trudno oprzeć się wrażeniu obcowania z malarstwem porywającym bogatą gamę barw. Natomiast różnorodność fakturowa obrazów niejednokrotnie potęguje  wrażenie form rzeźbiarskich.

Jacek Macyszyn- Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w latach 2000 – 2007, obecnie Kurator Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. I. J. Paderewskiego Oddział – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Jacek Mcyszyn

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji