logo

Krzysztof Kalicki – Deutshe Bank Polska

Warszawa, 7.10.2008

Szanowni Państwo,

Pana Krzysztofa Oraczewskiego miałem przyjemność poznać na początku lat 90 – w pierwszym okresie transformacji w Polsce. Zmiana systemu oznaczała również dla młodych artystów pełną swobodę tworzenia, ale i wyzwanie wynikające z trudnego dla sztuki okresu transformacji rynkowej. Od tamtego czasu miałem okazję śledzić karierę zawodową artysty oraz jego niezwykłą wrażliwość na związek sztuki z życiem zmieniającego się społeczeństwa, co wyrażało się w podejmowanych przez niego inicjatywach na rzecz kultury, różnych środowisk społecznych, promocji sztuki etc. Pan Krzysztof Oraczewski osiągnął wysokie uznanie artystyczne oraz autorytet nie tylko wśród artystów, ale i w wielu innych środowiskach wciąganych przez niego do procesów finansowania i propagowania kultury.

Wielokrotnie uczestniczyłem w prestiżowych wystawach Pana Krzysztof Oraczewskiego, widziałem jego instalacje, spotykałem jego obrazy w firmowych i prywatnych kolekcjach. Sam jestem beneficjentem jednego z dzieł artysty. Jego wystawy – Frombork, Bochum, Warszawa były dobrze przyjmowane przez krytyków i publiczność.

Również Deutsche Bank od lat utrzymuje dobre relacje z artystą, który organizował nawet specjalne warsztaty malarskie w swojej pracowni dla naszych specjalnych klientów.

Pan Krzysztof Oraczewski jest niezwykle czynnym artystą stanowiącym przykład nowoczesnego twórcy współpracującego z odbiorcami i bardzo trudnym mimo wszystko rynkiem sztuki w Polsce.

Duża wrażliwość artysty skłania go również do działalności na rzecz lokalnych środowisk oraz udziału poprzez swoje obrazy w akcjach charytatywnych.

Dlatego bez wahania wspieram go moją pozytywną opinią w jego artystycznych i społecznych wysiłkach.

Dr hab. Krzysztof Kalicki
Prezes Deutsche Bank Polska SA

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Krzysztof Kalicki

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji