logo

Leszek Mizieliński – Wojewoda Mazowiecki

Warszawa, 28 czerwca 2005 r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Z prawdziwą przyjemnością pragnę zarekomendować Państwu twórczość Pana Józefa Krzysztofa Oraczewskiego, twórczość, którą miałem okazję poznać i osobiście uważam za niezwykle interesującą tak pod względem tematyki, jak i stosowanych przez autora technik twórczych .

Józef Krzysztof Oraczewski to jeden z najbardziej cenionych współczesnych malarzv polskich, mieszkaniec podwarszawskiego Sulejówka, angażujący się, między innymi we współpracy z miejscowym stowarzyszeniem Forum Gospodarcze, w działania na pograniczu sztuki i biznesu, organizator i gospodarz corocznej imprezy Czerwcowy Ogród Sztuk.

Artysta uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także dyplom Studium Scenografii Teatralnej i Filmowej u profesora Józefa Szajny są fundamentem, na którym rozwinął się zróżnicowany i bogaty dorobek artystyczny. Zawiera się on w ponad 40 indywidualnych wystawach i udziale w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie, obok takich znakomitości jak Wiktor Vasarely, Wilfrid Polke, Cezar Manrique, Gunter Grass czy Andy Warhol.

Dzieła Józefa K. Oraczewskiego ma w swych zbiorach prywatnych wiele osobistości ze świata polityki, kościoła i mediów; znajdują się one w kolekcjach czołowych polskich firm i w zbiorach muzealnych (Muzeum Narodowe Washington – USA, Muzea Sztuki Współczesnej Hcrzliya – Izrael, Bochum – Niemcy, Lanzarote – Hiszpania, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i in.).

Najważniejsze cykle malarskie artysty to: „Rozbicia”, „Wielopostaci”, „Droga”, „Dekalog”, „Słownik „, „Światła”, „Skrzydlaci”, „Drzewoludzie”, „Nieustająca dostawa pozytywnej energii”, „Biczowani”, z instalacji zaś: „Koń Trojański”, „Drzewo życia”, „Skala Ludzka”, „Pompejańska”, „Pamięci Ojca”, „Ptak”, „Dotknięcie Anioła”.

Patrząc na całość dotychczasowych dokonań Józefa Krzysztofa Oraczewskiego, na zakres i formę jego działalności, połączoną z wielkim zaangażowaniem w przekazywaniu własnych przemyśleń i odczuć, szczególnie w kontekście wydarzeń o znaczeniu ogólnoświatowym (instalacja „Koń Trojański” w czasie upadku muru berlińskiego w Niemczech, czy instalacja „Pompejańska” w Moskwie, organizowana w czasie wprowadzania zmian ustrojowych w Rosji), można uznać go za ambasadora polskiej sztuki wszędzie tam, gdzie realizuje swoje wizje i marzenia artys tyczne.

Za swą twórczość oraz zasługi w dziedzinie sztuki w 1999 roku artysta uhonorowanv został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Moja rekomendacja dla twórczości Pana Józefa Krzysztofa Oraczewskiego wynika z przekonania, iż warto wspierać to, co w mazowieckiej kulturze dobre i sprawdzone.

Z poważaniem
Leszek Mizieliński

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Leszek Mizieliński – Wojewoda Mazowiecki

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji