logo

O artyście

Józef Krzysztof Oraczewski

Urodził się 7 czerwca 1951 roku w Warszawie. Jest jednym z najbardziej cenionych w świecie współczesnych malarzy polskich, z uwagi na zakres podejmowanych tematów artystycznych, jak również dzięki stosowanym technikom twórczym. Artysta uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Osobną i zarazem bardzo wysoko ocenianą dziedziną jego twórczości są instalacje przestrzenne, które przyniosły mu już należną pozycję międzynarodowego autorytetu w tej dziedzinie sztuki.

Znaczący dorobek międzynarodowych dokonań artysty jest naturalną kontynuacją wzorowo ukończonych studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1975. Ukończenie ASP zostało dodatkowo uhonorowane przyznaniem wielu nagród i specjalnych wyróżnień potwierdzających jego talent i wcześnie zaznaczoną drogę rozwoju artystycznego. W roku 1977 artysta uzyskał dyplom Studium Scenografii Teatralnej i Filmowej u profesora Józefa Szajny. Dotychczasowy dorobek Józefa Krzysztofa Oraczewskiego stanowi zorganizowanie ponad 40-tu wystaw indywidualnych oraz udział w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie.

Józef Krzysztof Oraczewski - pobierz biogram

Odznaczenia:

  • Nagroda Marszałek Sukcesu – przyznane przez Forum Gospodarcze w Sulejówku za promocję miasta poprzez sztukę
  • Wyróżnienie Paul Harris Fellow – przyznane przez Rotary International za działalność charytatywną
  • Medal Fundacji Pilaszków – przyznany za współpracę z fundacją w zakresie pomocy charytatywnej
  • Brązowy Medal Polskiego Czerwonego Krzyża
    i
    Odznaczenie PCK – przyznany za działalność charytatywną (wspieranie domów dziecka)
  • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sulejówek – przyznany przez Radę Miasta Sulejówek (2008)

Uprawiam malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Angażuję się w przekazywanie własnych przemyśleń i odczuć w kontekście aktualnych wydarzeń. Staram się, aby moje prace oddziaływały pozytywnie – otwierając odbiorcę sztuki na siebie. Nie chcę być twórcą obrazoburczym, agresywnym.

Więcej o mojej pracy


Mój dotychczasowy dorobek stanowi zorganizowanie ponad 40-tu wystaw indywidualnych oraz udział w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie. 16 stycznia 2014 roku odbył się wernisaż wystawy moich prac w Galerii ZPAP w Warszawie pt. "Las Brzozowy i Biało-Czerwony Ptak".

Największe prezentacje artystyczne


Wystawa w Muzeum Mikołaja Kopernika – uznana za największą dotychczasową prezentację indywidualnego artysty w okresie powojennym (ponad 500 tys. zwiedzających; Frombork, 1985 r.)

Wystawa w Centrum Kultury w Trier – głównym elementem  była instalacja „Biało–Czerwona” o ponadczasowym wydźwięku (Niemcy, 1990 r.)

Wystawa w Centrum Kultury w Kolonii – motywem przewodnim był „Koń Trojański” (Niemcy, 1990 r.)

Wystawa indywidualna w Muzeum w Herzlija – monumentalna instalacja „Drzewo Życia” poświęcona idei ochrony życia (Izrael, 1993 r.)

Wystawa w Instytucie Kultury Polskiej w Lipsku (Niemcy, 1995 r.)

Wystawa w Galerii SARP – wspólnie z Andreasem von Weizsackerem (Warszawa, 1990 r.)

Wystawa w Parlamencie w Magdeburgu (Niemcy, 1995 r.)

Wystawa w Muzeum Errenhof w Düsseldorfie – uznana za największą prezentację polskiego artysty od czasów II wojny światowej w Niemczech (Niemcy, 1997 r.)

Wystawa w Galerii Nowego Dziennika w Nowym Jorku (USA, 1997 r.)

Wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej w Bochummówiącą o granicy miedzy realnością a złudą, życiem i śmiercią – „Dotknięcie Anioła” (Niemcy, 1997 r.)

Wystawa w Galerii SARP – z wykorzystaniem technologii Rank Xerox (Warszawa, 2000 r.)

Wystawa w Galerii Powszechnego Banku Kredytowego – patronat Muzeum Narodowego (Warszawa, 2000 r.)

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji