logo

O mnie

O mnie

Józef Krzysztof Oraczewski

Urodził się 7 czerwca 1951 roku w Warszawie. Jest jednym z najbardziej cenionych w świecie współczesnych malarzy polskich, z uwagi na zakres podejmowanych tematów artystycznych, jak również dzięki stosowanym technikom twórczym. Artysta uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Osobną i zarazem bardzo wysoko ocenianą dziedziną jego twórczości są instalacje przestrzenne, które przyniosły mu już należną pozycję międzynarodowego autorytetu w tej dziedzinie sztuki.

Znaczący dorobek międzynarodowych dokonań artysty jest naturalną kontynuacją wzorowo ukończonych studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1975. Ukończenie ASP zostało dodatkowo uhonorowane przyznaniem wielu nagród i specjalnych wyróżnień potwierdzających jego talent i wcześnie zaznaczoną drogę rozwoju artystycznego. W roku 1977 artysta uzyskał dyplom Studium Scenografii Teatralnej i Filmowej u profesora Józefa Szajny. Dotychczasowy dorobek Józefa Krzysztofa Oraczewskiego stanowi zorganizowanie ponad 40-tu wystaw indywidualnych oraz udział w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie.

Józef Krzysztof Oraczewski - pobierz biogram

Odznaczenia:

  • Nagroda Marszałek Sukcesu – przyznane przez Forum Gospodarcze w Sulejówku za promocję miasta poprzez sztukę
  • Wyróżnienie Paul Harris Fellow – przyznane przez Rotary International za działalność charytatywną
  • Medal Fundacji Pilaszków – przyznany za współpracę z fundacją w zakresie pomocy charytatywnej
  • Brązowy Medal Polskiego Czerwonego Krzyża
    i
    Odznaczenie PCK – przyznany za działalność charytatywną (wspieranie domów dziecka)
  • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sulejówek – przyznany przez Radę Miasta Sulejówek (2008)

Jest cenionym artystą w świecie współczesnych malarzy polskich, jego prace wzbogaciły zbiory licznych muzeów. Uprawia malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Angażuje się w przekazywanie własnych przemyśleń i odczuć w kontekście aktualnych wydarzeń. Stara się, aby jego prace oddziaływały pozytywnie – otwierając odbiorcę sztuki na siebie. Nie chce być twórcą obrazoburczym, agresywnym

Więcej o mojej pracy

Mój dotychczasowy dorobek stanowi zorganizowanie ponad 40-tu wystaw indywidualnych oraz udział w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie. 16 stycznia 2014 roku odbył się wernisaż wystawy moich prac w Galerii ZPAP w Warszawie pt. "Las Brzozowy i Biało-Czerwony Ptak".

Największe prezentacje artystyczne

Wystawa w Muzeum Mikołaja Kopernika – uznana za największą dotychczasową prezentację indywidualnego artysty w okresie powojennym (ponad 500 tys. zwiedzających; Frombork, 1985 r.)

Wystawa w Centrum Kultury w Trier – głównym elementem  była instalacja „Biało–Czerwona” o ponadczasowym wydźwięku (Niemcy, 1990 r.)

Wystawa w Centrum Kultury w Kolonii – motywem przewodnim był „Koń Trojański” (Niemcy, 1990 r.)

Wystawa indywidualna w Muzeum w Herzlija – monumentalna instalacja „Drzewo Życia” poświęcona idei ochrony życia (Izrael, 1993 r.)

Wystawa w Instytucie Kultury Polskiej w Lipsku (Niemcy, 1995 r.)

Wystawa w Galerii SARP – wspólnie z Andreasem von Weizsackerem (Warszawa, 1990 r.)

Wystawa w Parlamencie w Magdeburgu (Niemcy, 1995 r.)

Wystawa w Muzeum Errenhof w Düsseldorfie – uznana za największą prezentację polskiego artysty od czasów II wojny światowej w Niemczech (Niemcy, 1997 r.)

Wystawa w Galerii Nowego Dziennika w Nowym Jorku (USA, 1997 r.)

Wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej w Bochummówiącą o granicy miedzy realnością a złudą, życiem i śmiercią – „Dotknięcie Anioła” (Niemcy, 1997 r.)

Wystawa w Galerii SARP – z wykorzystaniem technologii Rank Xerox (Warszawa, 2000 r.)

Wystawa w Galerii Powszechnego Banku Kredytowego – patronat Muzeum Narodowego (Warszawa, 2000 r.)

Sztuka jest moją największą pasją

We wszystkie swoje prace wkładam całe serce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!