logo

Piotr Freyberg – 3M

Znam Pana Krzysztofa Oraczewskiego od lat dwudziestu, poznałem Go w trakcie towarzyskich spotkań tenisowych. Od tamtego okresu, a więc od początku zmian systemowych w Polsce, jestem obserwatorem rozwoju Jego kariery, a zwłaszcza jako człowiek związany z businessem, wnikliwie obserwowałem Jego poczynania związane z dostosowaniem się Artysty do funkcjonowania w ramach gospodarki rynkowej. Z całą mocą chciałbym podkreślić, że Pan Krzysztof Oraczewski ten najtrudniejszy dla Artysty egzamin, to znaczy nie opierania swej twórczośći wyłącznie o mecenat Państwa, zdaje w sposób celujący.

W odróżnieniu od większości Artystów z Jego dziedziny potrafił zainteresować swoją Twórczością ludzi „businessu”. Co najważniejsze potrafił przekonać iż działalności na polu gospodarczym powinien towarzyszyć kontakt ze Sztuką.

Jako szef dużej amerykańskiej korporacji (3M) brałem udział chyba we wszystkich wystawach Pana Oraczewskiego podziwiałem Jego instalacje i zachęcałem swoich pracowników do aktywnego uczestniczenia w tychże. Kilkanaście dużych prac Artysty firma 3M zakupiła i są one stałym elementem dekoracji naszego biura w Nadarzynie.

Pan Oraczewski był także inspiratorem i głównym reżyserem ceremonii otwarcie biura 3M w Polsce, w której to uroczystości uczestniczyli Prezesi firmy 3M z USA. Ceremonia ta spotkała się z dużym uznaniem Gości z USA, którzy podkreślali iż nie spotkali się z tego typu powiązaniem Sztuki i businessu jaki zaprezentowany został im w Polsce. Składali specjalne wyrazy uznania bezpośrednio Artyście.

Firma 3M zamówiła także u Pana Oraczewskiego kalendarz z Jego pracami który rozesłaliśmy do wielu filli 3M w całym świecie, otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od naszych kolegów z innych krajów.

Moim zdaniem Pan Krzysztof Oraczewski przez swoją Twórczość, umiejętność dotarcia do nowych kręgów odbiorców sztuki a także duże zaangażowanie w działalność charytatywną jest niezwykle pozytywnym przykładem nowoczesnego Artysty, który doskonale rozumie ducha czasów nam współczesnych i dzięki swoim osobistym kontaktom w różnych kręgach artystycznych posiada dar mobilizacji i integracji środowiska w którym funkcjonuje wokół szeroko rozumianej Sztuki.

Piotr Freyberg
Dyrektor Generalny 3M Poland 1991- 2007
Prezes 3M Wrocław 2007

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Piotr Freyberg

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji