logo

Wystawa Kierunki

  • I3-wystawa-kierunki
  • kierunek-wystawa-kierunki
  • motyw1-wystawa-kierunki
  • skok-wystawa-kierunki
  • v-wystawa-kierunki
  • wyskoczek-wystawa-kierunki
  • wystawa-kierunki
  • zabytek-wystawa-kierunki

Obrazy wchodzące w skład wystawy KIERUNKI. Cykl „Kierunki” to monochromatyczny, surowy i pierwotny w swoim wyrazie pierwowzór motywów przewijających się w całe twórczości Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!