logo

Radio – teatr wyobraźni

„Chodzi mi o to, aby moje obrazy, instalacje i programowane wokół nich misteria otwierały widza – słuchacza – uczestnika na siebie… Pragnę także, aby dostrzegł przyrodę i jej przesłania. To, że moje obrazy są z ziemią jako pigmentem naturalnym, i to że dla mnie drzewko życia jest przeciwstawieniem życia martwego wynika z głębokich przemyśleń i przekonań.”

Józef Krzysztof Oraczewski

Urodzony w 1951 roku w Warszawie, należy do najbardziej znanych w świecie polskich malarzy młodego i średniego pokolenia. Zrealizował wiele wystaw, m.in. w: Warszawie, Gorzowie, Düsseldorfie, Bremie, Heiselbergu, Kolonii, Waszyngtonie, Los Angeles.

Ponad 400 prac J.K. Oraczewskiego znajduje się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą, w tym również w prywatnych kolekcjach takich osobistości jak: Prezydent USA Ronald Reagan (zakup dokonany z wystawy w Waszyngtonie), Minister Spraw Zagranicznych RFN Hans – Dietrich Genscher, tenisistka Martina Navratilowa, Heinz Krautter – członek zarządu BMW.

J.K. Oraczewski należy do najbardziej cenionych w świecie współcześnie tworzących malarzy polskich, z uwagi na zakres podejmowanych tematów artystycznych, jak również dzięki stosowanym technikom twórczym. Artysta uprawia z powodzeniem malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, rysunek i grafikę. Osobną i zarazem bardzo wysoko ocenianą dziedziną jego twórczości są wielkoformatowe instalacje przestrzenne, które przyniosły mu już należną i ugruntowaną pozycję międzynarodowego autorytetu w tej dziedzinie sztuki.

Znaczący dorobek międzynarodowych dokonań artysty jest naturalną kontynuacją wzorowo ukończonych studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1975. Ukończenie ASP zostało dodatkowo uhonorowane przyznaniem wielu nagród i specjalnych wyróżnień potwierdzających jego talent i wcześnie zaznaczoną drogę rozwoju artystycznego.

Patrząc na całość dotychczasowych dokonań J.K. Oraczewskiego, zakres i formę jego działalności połączoną z wielkim zaangażowaniem w przekazywanie własnych przemyśleń i odczuć w kontekście wydarzeń światowych i europejskich (instalacja „Koń Trojański” w czasie upadku muru berlińskiego w Niemczech czy instalacja „Pompejańska” w Moskwie zorganizowana w czasie wprowadzania zmian ustrojowych w Rosji) można go uznać za ambasadora polskiej sztuki wszędzie tam, gdzie realizuje swoje wizje i marzenia artystyczne.

Czy w radiu można prezentować malarstwo?

Według badań naukowców ponad 80% wszelkich informacji, doznań, odczuć dociera do człowieka za pośrednictwem zmysłu wzroku. Mamy więc ukształtowane wyobrażenie i kojarzenie informacji płynących do nas za pośrednictwem słuchu, następuje to wręcz automatycznie zgodnie z wiedzą i doświadczeniem dotychczas nabytym. Ponieważ skala odbiorcy – słuchacza z samej swojej indywidualnej natury jest różna, każdy odnosi do siebie wszystko, co do niego dociera, co dodatkowo uatrakcyjnia przekaz.

Rozmowa o malarstwie wtedy, gdy każdy ma przed oczami swoje indywidualne wyobrażenie wynikające z własnego doświadczenia, pozwala na identyfikowanie wrażeń własnych z wrażeniami prezentowanego artysty.

Biorąc pod uwagę to, że każdy miał do czynienia z dziedziną, jaką są sztuki piękne, temat jest wszystkim bliski.

Działalność artysty malarza i wiedza o jej specyfice zakończyła się w Polsce na okresie, którego znamienną ilustracją są ilustracyjne obrazy Jana Matejki, dlatego też wszelkie rozmowy o sztuce współczesnej posiadają pewien element działania edukacyjnego, co również dodaje atrakcyjności.

Wiadomości o realizacjach artystycznych w Polsce i na świecie, np.: Nowy Jork, Jerozolima, Madagir, Teguize, Hercelyia, Düsseldorf, Londyn czy Berlin są zawsze interesujące, bo posiadają aspekt poznawczy i niecodzienny.

Atrakcyjność postaw twórczych, których przykładem jest wielu artystów pracujących w ekstremalnych warunkach, takich jak np. Christo opakowujący ogromne obiekty architektoniczne, czy Boys pracujący w naturalnym materiale, jakim jest filc i tłuszcz, które w czasie wojny uratowały mu życie, jest zawsze ciekawym skojarzeniem pozwalającym na przyciągnięcie słuchacza.

Wielość emocji wyzwolona przy pracy twórczej, poczynając od napięć związanych z uprawianiem sztuki w warunkach skrajnego niedostatku, prowadzącego do samookaleczania jak w przypadku Van Gogha, aż po bogactwo i sukces za życia w wypadku Warhola, pozwala unaocznić sobie, w jak wielkim wachlarzu można poruszać się, biorąc za przykład i pretekst działalność artystyczną.

Działalność indywidualna artysty, zamknięta w zaciszu pracowni, poprzez jej indywidualizm i swego rodzaju tajemniczość z jednej strony, a splendor i rozgłos przy okazji pokazów, wernisaży z drugiej, podwyższa jeszcze stopień zainteresowania.

Programy prezentujące działalność Artysty ukazały się w stacjach radiowych:

– Program I z Marią Szabłowską trzy godziny z intensywnym kontaktem ze słuchaczami w programie nocnym (większym niż gwiazdy muzyki – jak powiedziała autorka programu).

– Program I, Lato z Radiem – kilka razy, w tym z Krzysztofem Turkiem.

– Program I z Ewą Heine.

– Radio Dla Ciebie – kilka razy, w tym z Wojciechem Marczykiem.

– Radio Zet z Dorotą Wellman.

– Radio Zet z Karoliną Korwin Piotrowską.

– Radio ESKA.

– Radio KIELCE.

– Radio GŁOS AMERYKI (USA).

– Radio TEL AVIV (Izrael).

– Radio DŰsseldorf (Niemcy).

opracowała Kasia Łukszo

pomysł Ewa Bryćko

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji