logo

Robert Pietrusiński

Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi działalność na Wydziale Zarządzania UW i jest z nim ściśle związana. Fundacja podjęła owocną współpracę z wybitnym współczesnym malarzem Józefem Krzysztofem Oraczewskim.

Nasza współpraca odbywa się w kilku płaszczyznach:

1.Naukowej. Organizujemy kursy i studia podyplomowe w zakresie zarządzania dla artystów. Pan Krzysztof Oraczewski będzie brał udział w tworzeniu programu i prowadził zajęz tematu „sztuka w biznesie – biznes w sztuce”. Artysta nawiązał kontakt naukowy z Panią Profesor Moniką Kosterą i jej doktorantką Panią Ewą Filipp. Pani Ewa Filipp pisze pod kierunkiem Pani Profesor Moniki Kostery pracę doktorską na temat „Zarządzanie przez sztukę”; jest to temat , który od dawna w praktyce realizuje Pan Józef Krzysztof Oraczewski.

2. Promocyjnej. Fundacja za pomocą Pana Krzysztofa Oraczewskiego promuje Wydział Zarządzania UW poprzez organizowanie wystaw i prelekcji dotyczących sztuki współczesnej.

3.Organizacyjnej. Absolwenci naszego Wydziału (głównie studiów podyplomowych i MBA), chcą nawiązać współpracę między sobą i uczelnią, którą ukończyli. W tym przedsięwzięciu będzie nieodzowny program zaproponowany przez Pana Krzysztofa Oraczewskiego – „Sztuka, która promuje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, którzy promują sztukę.

Mogę udzielić pełnej rekomendacji Panu Józefowi Krzysztofowi Oraczewskiemu i jego wspaniałej twórczości artystycznej i organizacyjnej.

Prezes Zarządu
Dr Robert Pietrusiński

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Robert Pietrusiński

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji