logo

Sztuka może umacniać polski patriotyzm

Patriotyzm to wielka sprawa, być może nawet najważniejsza dla tożsamości całego narodu. Warto ją krzewić i wspierać w każdej dziedzinie życia. A sztuka, jak nic innego, jest najlepszym nośnikiem wartości narodowych. Biało-Czerwona instalacja Krzysztofa Oraczewskiego jest właśnie dziełem, które podnosi rangę artystycznego przesłania.

Biało – czerwoni – postacie bez twarzy, które wybiegając z gazetowego tła zmagają się ze swoją historią i przypominają o burzliwych losach Polski. Tak właśnie wygląda Biało-Czerwona instalacja Krzysztofa Oraczewskiego, która poprzez swoją wymowność ma ogromne znaczenie w krzewieniu patriotyzmu i podkreśla mężność oraz solidarny duch polskiego narodu.

Kiedy Krzysztof Oraczewski wystawiał po raz pierwszy swoją Biało-Czerwoną instalację powstała opinia, że zainspirował swoim dziełem i jej kompozycją późniejszy znak Solidarności.

W Moskwie podczas wystawy w Centralnym Salonie na Maneżu ta sama instalacjaprowokowała do niebywałych zachowań… byli i tacy, którzy przed nią klękali. A trzeba wiedzieć, że był to czas sławnej Pierestrojki, potem okres tragicznych wydarzeń w Chinach na placu Tiananmen. Potem Biało- Czerwona instalacja został pokazana na wystawie w Trier w Niemczech na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera. Tu pokazano jej inny układ kompozycji. Wciąż jednak była nacechowana tym samym, głęboko ludzkim i narodowym odbiorem i przeżyciem. Znamienna była również wystawa w Centrum Kultury Wachsfabrik z kompozycją Koń Trojański i wielkimi pięciometrowej wysokości obrazami, pokazującymi ludzkie postacie.

Zwisały dookoła instalacji z ogromnymdrewnianym koniem. Był to czas burzenia muru berlińskiego i wydźwięk tego dzieła, mimo negatywnego przekazu konia trojańskiego, był tym razem jednoznaczny – pozytywnie pokazywał wprowadzenie do Niemiec idei polskiej solidarności, której wówczas na zachodzie nie podkreślano jako początku budowy nowego porządku w Europie.

Wybitny znawca sztuki europejskiej, wieloletni dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Bochum Peter Szpilmann napisał o artyście: „Sztuka Józefa Krzysztofa Oraczewskiego łączy w sobie dwa zasadnicze aspekty – jest eksperymentalna, a mimo to związana z tradycją”.

Eksperymentalna jest pod wieloma względami. Oraczewski jest malarzem i twórcą obiektów. Często łączy powierzchnię obrazu ze stworzonymi przestrzeniami, jego dziełami są często instalacje. Do tego wykorzystuje najróżniejsze materiały – zarówno klasyczne, jak na przykład drewno, ale również i tworzywa sztuczne, o ile tylko są pomocne w realizacji przekazu. Również w malarstwie wykorzystuje różne materiały. Wszystko po to, aby dobitniej przedstawić swoje idee. Jego obrazy mają silny wydźwięk, artysta podkreśla formalne środki wyrazu swoją ekspresyjnością.

Oraczewski jest mocno związany z tradycją, szczególnie ze sztuką ludową. W tym przypadku nie jest to jednak żadne powierzchowne naśladownictwo, gdzie wykorzystanie formalnych środków (jak na przykład ornamentyki) powoduje pozbawienie dzieła istotnych merytorycznych podstaw. U niego chodzi o stosunek do form archaicznych, mających źródło w polskiej tradycji. Utrzymują się one wciąż jako archetypy w strukturach współczesnego życia. Często te zależności ukazane są prawie nagie i wolne, aby oddziaływać na widza bardziej świadomie i czysto. Innym związkiem, który w archaicznej polskiej kulturze odegrał znaczącą rolę i został przejęty przez współczesną sztukę w Polsce był stosunek do sceniczności i teatralności. Tu należy między innymi wymienić dorobek życiowy Tadeusza Kantora. Również u Oraczewskiego, jako jednego z uczniów Józefa Szajny, ta tendencja jest cechą charakterystyczną. Ma ona działanie również w innym sensie – obok sceniczności sztuk plastycznych istnieje plastyka teatru. W takim światowym teatrze poruszane są zasadnicze tematy ludzkiej egzystencji, pytania o sens życia i śmierci, miłość, szczęście, nieszczęście i przeznaczenie. Wszystko to można znaleźć w dziełach Oraczewskiego”.

Józef Krzysztof Oraczewski-ORAC – artysta malarz, jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych w Europie, w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Maroku. Jego dziełem są także wielkie prezentacje w Muzeum we Fromborku. Ponad pół miliona zwiedzających obejrzało je: w Moskwie „Na Maneżu”, w Muzeum Hercelyia w Izraelu, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Bochum, w Dusseldorfie w Muzeum Errenhof. W tym ostatnim była to największa prezentacja polskiego artysty na terenie Niemiec.

Wystawiał swoje prace wspólnie z Gunterem Grassem, Andy Warholem, Viktorem Vasarely, Andreasem von Weitzakerem.

Działał za pośrednictwem największej Niemieckiej Fundacji imienia Konrada Adenauera i Fundacji Visual Art powołanej przy jednym z największych na świecie Muzeum Sztuki Współczesnej w Jerozolimie.

Oraczewski jest autorem wielkoformatowych kompozycji obrazów i rzeźb „Biało-Czerwona” poświęconej Solidarności, kompozycji „Kon Trojański” wystawianej w Kolonii podczas obalania muru berlińskiego, „Dotknięcie Anioła” w Muzeum Bochum, „Drzewa Życia” w Muzeum Hercelyia, a także monumentalnej plenerowej instalacji na terenie Sielanki w Warce.

Właścicielami prac artysty byli: Papież Jan Paweł II, który na osobistej audiencji w Watykanie otrzymał obraz zatytułowany „Krucyfiks”,, a także Prezydenci: Ronald Regan, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Johanes Rau, Valdas Adamkus, oraz Hans Dietrich Genscher, Mikosz Dziurinda, Marek Borowski, Grzegorz Kołodko, Ryszard Kalisz i Gubernator Rotary Andrzej Ludek, jak również wielu przedstawicieli świata gospodarki, mediów i sztuki.

Największą kolekcję obrazów w Polsce posiada firma 3M Polska, Kancelaria Prezydenta RP oraz Banki BPH i PKO SA.

Ponad 600 prac artysty znajduje się w kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i w ponad 30 krajach świata, w tym u trzydziestu kolekcjonerów prywatnych, z których każdy posiada ponad 10 prac.

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Sztuka może umacniać polski patriotyzm

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji