logo

Zenon Pokojski – Stowarzyszenie Forum Gospodarcze

Szanowni Panstwo

Józef Krzysztof Oraczewski
jest jednym z najbardziej cenionych w świecie współczesnych malarzy polskich. z uwagi na zakres podejmowanych tematów artystycznych. jak również dzięki stosowanym technikom twórczym. Artysta uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe. rysunek i grafikę. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a także dyplom Studium Scenografii Teatralnej i Filmowej u profesora Józefa Szajny są fundamentem, na którym rozwinął się tak zróżnicowany i bogaty dorobek artystyczny. Zawarł się on w zorganizowanych przeszło 40-tu wystawach indywidualnych oraz udział w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie. niejednokrotnie wystawiając swoje dzieła wraz ze znakomitościami (Wiktor Vasarely, Wiljrid Polke, Cezar Manrique, GUli/er Grass. Andy Warhol). Dzieła J.K.Oraczewskiego zdobią kolekcje między innymi Jana Pawła II. Prymasa Józefa Glempa, Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Ronalda Reagana. Patrząc na całość dotychczasowych dokonali J. K. Oraczewskiego, zakres i formę jego działalności połączoną z wielkim zaangażowaniem w przekazywanie własnych przemyśleń i odczuć w kontekście wydarzeń światowych i europejskich (instalacja „Koń Trojański” w czasie upadku muru berlińskiego w Niemczech czy instalacja .Pompejańska” w Moskwie organizowana w czasie wprowadzania zmian ustrojowych w Rosji) można go uznać za ambasadora polskiej sztuki wszędzie tam, gdzie realizuj e swoje wizje i marzenia artystyczne. Za twórczość oraz zasługi w dziedzinie sztuki w 1999 roku otrzymał odznaczenie państwowe „Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski”.

Pan Oraczewski na stałe mieszka w Su lejowku, mieście. w którym istnieje i działa Stowarzyszenie Forum Gospodarcze – Sulej ćwek. skupiające przedsięb iorców regionu. Od kilku lat Stowarzyszenie współpracuje z J.K Oraczewskim. Widocznymi owocami tego partnerstwa są licytacje obrazów artysty podczas najważniejszego dla Forum Gospodarczego wydarzenia o znaczeniu wojewódzkim, j akim jest Letnia Gala Biznesu. Drugim ważnym elementem współpracy sulejowieckich przedsiębiorcćw z artystą jest partnerstwo w organizowaniu Imprezy Czerwcowy Ogród Sztuk, której gospodarzemjest Pan Oraczewski. Choćby te dwa przedsięwzięcia pokazują, jak ważne jest budowanie nowych relacji pomiędzy światem biznesu i sztuki. Artysta potrafi swoj rodzaj sztuki zaprezentować jako formę oddziaływan marketingowy ch firmy, przez co czyni łudzi biznesu hardziej wrażliwymi, może bardziej etycznymi.

Wykorzystanie sztuki do celów marketingowych firmy staje się coraz bardziej modne i co ważniejsze – skuteczne. Członkowie Fan/m Gospodarczego – Sulejówek są Mu za to wdzięczni, wyrażając jednocześnie słowa uznania dla osiągnięć zarówno artystycznych, jak sztuki Public Relations we wzajemnych relacjach.

Do pobrania oryginalny tekst pdf – Zenon Pokojski – Stowarzyszenie Forum Gospodarcze

Komentarze zostały wyłączone.

Józef Krzysztof Oraczewski - polski artysta malarz, twórca instalacji